Wennbergs Trykkeri A.s
 
Produkter
Andre produkter

Filformater

Kontakt oss
WTs historie


IPSC blinker

Kvotebevis
Vi er nå en CO2 nøytral bedrift

WT kvalitetslogo

Oppdatert 01.06.2009

 

Filformater

For at din trykksak skal gå greit gjennom produksjonen finner du her en oversikt over hvilke filformater som er best egnet til å fremstille trykksaken fra. På denne måten unngår du merkostnader som oppstår, forsinkelser på grunn av feil filformat og lignende.

  • Acrobat (PDF)
  • QuarkXpress 
  • InDesign 
  • PageMaker 
  • Illustrator 
  • PhotoShop 

Kontakt

Dersom du har ytterligere spørsmål vedrørende lagring av trykksaken din kan du kontakte noen på prepress-avdelingen.

 

 
 
Wennbergs Trykkeri A.s kontaktinformasjon