Wennbergs Trykkeri A.s
 
Produkter
Andre produkter

Filformater

Kontakt oss
WTs historie


IPSC blinker

Kvotebevis
Vi er nå en CO2 nøytral bedrift

WT kvalitetslogo

Oppdatert 01.06.2009

 

Historien om Wennbergs Trykkeri

Årstall Hendelse
1922 Per Wennberg "tråkket" bokstavelig talt i gang trykkeriet. 
En digelpresse drevet med fotkraft var den spede begynnelsen.
1950 Rolf P. T. Wennberg overtok ansvaret og den første settemaskinen ble innkjøpt. 
Det utvidet mulighetene og nye oppgaver kunne løses.
1967 Etter at tvillingbrødrene Asbjørn og Oddvar Wennberg kom med som eiere begynte trykkeriet å vokse ganske raskt. 
1970 Overgangen til offsettrykk førte til store omveltninger først på 1970-tallet. 
Alt av utstyr ble gradvis skiftet ut. Bly måtte vike plassen for lettere materialer. 
Medarbeiderne måtte lære store deler av faget på nytt. 
Innkjøpet av 4-farge trykkmaskiner, avisrotasjon, farge-scanner og oppbyggingen av en profesjonell setteri/repro-avdeling i 1970-årene var med å gi oss et forsprang på konkurrentene. Oppdragsmengden økte.
1987 Vi vokste ut av lokalene i Industribygget og flyttet derfor inn i egne, helt nye lokaler på Østre Rosten.
1997 Wennbergs Trykkeri feirer 75-årsjubileum. 
Trykkeriet har vokst jevnt og trutt siden flyttingen. Dette har vært mulig takket være stadig bedre utstyr og godt skolerte medarbeidere.
2002 Wennbergs Trykkeri feirer 80-årsjubileum.

 

 
 
Wennbergs Trykkeri A.s kontaktinformasjon